Meet First Onko työpaikkasi valmis tulevaisuutta varten. Puolet töissä, puolet etänä tarkoittaa, että toimistotilaa voi vähentää, mutta samalla kokoustiloja on lisättävä. Jokainen etänä tarvitsee myös oikeat olosuhteet tullakseen näketyksi ja kuulluksi. Kutsumme sitä "Tapaa ensin" -niminen.