Kompletta Mötesrum

Gör det enkelt. Beställ ett  Google Room med all teknik certifierad av Google. Komplettera enbart med skärm eller projektor.

Mjukvara
&
Licenser

G Suite, Meet eller andra licenser beställer du här.

Datorer
&
Surfplattor

Chromebook, Chromebox, Chromebit eller Jamboard?

Google
Meet
Certified

Alla produkter som är certifierade för Google Meet.

Kameror, Hörlurar & Mikrofoner

Bra ljud och bild börjar med rätt utrustning i dator och mötesrum.

Get in touch with us - sales@krouli.com

Our webstore contains a sample of available products and prices are list prices for single items or lower volumes. If you need a product that is not listed or if you would like to get a quote for a larger order, you should always get in contact with us. Send an e-mail to sales@krouli.com